Heste

Behandling af heste​

Sundhedsundersøgelse og vaccination

Grundvaccination bør foretages ved 6 mdrs. alder og igen 4 uger senere. Revaccination sker 5 mdr. efter grundvaccination og herefter 1 gang årligt.
Dansk Rideforbund anbefaler en grundvaccination, fulgt op med revaccination igen efter 3 uger-3 mdr.

​Tandeftersyn og -raspning

Har man anskaffet sig en ny hest eller har man allerede en unghest i stalden, bør disse have tandeftersyn før ridning påbegyndes.
Som hovedregel bør heste have raspet tænder 1-2 gange årligt, afhængigt af den enkelte hests behov og tandslid. Tandraspning forudsætter en mild bedøvelse og brug af tandspærre. Herved kan dyrlægen ubesværet både se og mærke på hestens tænder og vurdere behovet for korrektion, dvs. fjernelse af evt. tandspidser, kroge m.v.

Handelsundersøgelse

Skal en hest handles, anbefales det at få foretaget en regulær handelsundersøgelse. Dette omfatter en grundig gennemgang af hesten, incl. en klinisk halthedsundersøgelse. Dyrlægen attesterer sine fund og bemærkninger og vurderer om hesten er egnet til den påtænkte anvendelse. Det bør være købers dyrlæge eller anden uvildig dyrlæge, som foretager undersøgelsen for dermed juridisk at sikre køber bedst muligt.

Orm: undersøgelse og behandling

 ​Tand- og mundhuleeftersyn     Tandkroge

Kolik

Kolik er en meget bred betegnelse og omfatter således enhver sygelig og smertepræget tilstand i hestens bughule.
I lagt de fleste tilfælde er der tale om relativt en "banal" tarmforstyrrelse som følge af f.eks tarmluftsdannelser, forstoppelse, orm, optagelse af sand, eller forslugning. Kolik kan ofte kureres ved tidligt dyrlægebesøg og medicinsk behandling, ofte kombineret med foderomlægning.

Dyrlægen vil altid rektalundersøge hesten for at kunne vurdere tilstandens omfang og lokalitet. Det kan være aktuelt at behandle patienten med olier, som indgives via næsesvælg-sonde.

Kolik er en diffus tilstand, som kan ændre karakter fra time til time. Man bør altid holde patienten under opsyn, mest optimalt hver 2. time natten igennem, også efter dyrlægetilsyn.

Kolik vil ofte kunne behandles af dyrlægen, i form af intravenøse injektioner med smertestillende og/eller spasmolytiske midler (tarmafslappende).

Forfangenhed


Forfangenhed,- også betegnet laminitis- er en inflammation i hestens hove, helt præcist i læderhuden. Tilstanden ses oftest på forbenene, men kan ramme alle 4 ben.​

Årsager

Forfangenhed kan anspores af flere forhold og er oftest en følgelidelse af anden sygdom
indtagelse af store mængder kraftfoder eller frisk græs (kløver, lucerne, havre)
indtagelse af store mængder koldt vand efter anvendelse
tarm- eller livmoderbetændelse (f.eks. s.f.a. tilbageholdt efterbyrd)
hårdt arbejde på fast underlag (overbelastning af det raske ben grundet smerter i andet ben, traumatisk forfangenhed)
(Forskning i forfangenhed har påvist at bakterier i tarmkanalen eller livmoderen kan udskille et enzym, som med blodbanen føres til bl.a. hovene og her medfører en løsning af lamellerne i hovens læderhud)

Symptomer

Øget venetegning, ømbenethed, ubehag ved visitering og evt. typisk forfangen stilling (jvf. foto).​

Behandling

Tilstanden forudsætter snarlig undersøgelse af dyrlægen og følges op med antibiotika og smertestillende midler.
Hyppige tilbagefald kan afstedkomme en kronisk forfangenhed med evt. drejning af hovbenet, inflammation i kronbælte og dragten. Dette vil vise sig ved bl.a. visiteringsømhed fortil i sålen.

Medicinhåndtering

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr:

  • Dyreejeren må kun anvende lægemidler der er indkøbt gennem dyrlæge, apotek eller anden godkendt virksomhed
  • Receptpligtige lægemidler må kun anvendes efter dyrlægens anvisning
  • ​​Dyreejeren eller dennes repræsentant må kun indgive lægemidler til sine heste (ikke chipmærkede og indberettede til Fødevarestyrelsen m.h.p. udelukkelse fra konsum), hvis den pågældende har gennemført et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus
  • Fra disse regler er undtaget dyreejere eller deres repræsentanter hvis de d. 01.02.2007 har mere end 6 mdrs. sammenhængende praktisk erfaring med husdyrhold, herunder indgivelse af lægemidler. Erfaringen skal være opnået ved fuldtidsbeskæftigelse i en besætning. Kompetencen behøver ikke nødvendigvis at være opnået som ansat, men kan også være opnået ved pasning af egne dyr
  • Det er til enhver tid dyreejeren der er ansvarlig for den rette behandling og lægemiddelhåndtering
  • Der er ikke krav om kursus for ejere eller deres repræsentanter for at behandle heste der er chipmærkede og indberettede til Fødevarestyrelsen m.h.p. udelukkelse fra konsum
  • Subcutane og intramuskulære injektioner skal foretages midt på halsen eller i bringen
  • Det er kun dyrlæger der må give injektioner i blodårer, i bughulen, i led og seneskeder, i rygmarvskanalen og anbringe lægemidler i livmoderen
  • Lægemidler skal opbevares efter dyrlægens forskrifter under rene og ordentlige forhold, utilgængeligt for uvedkommende. Lægemidler må ikke opbevares efter ordineringsperiodens udløb
  • Ejeren eller dennes repræsentant skal foretage daglige optegnelser over medicinanvendelsen, hvor der for hver enkelt behandling skal noteres: Dato, hvilken hest der er behandlet, helst ved tydelig identifikation, behandlingsårsag, anvendt lægemiddel, hvem der har behandlet. Optegnelserne skal opbevares i 5 år.

Vejledning om hestehold

- Hvem er ansvarlig og hvem skal registreres*

1. Stutteri eller andet privat hestehold, en ejer

Ejer er ansvarlig for at lade sig registrere og for fodringen i hesteholdet.Ejer skal sørge for skriftlig dokumentation, procedurer, rette foder (type/mængde) til rette dyr m.m.

Ved fodringen af en eller flere heste bruges forblandinger/tilsætningsstoffer => Ja til HACCP

2. Salgsstalde, hestehandlere m.m.

Den ansvarlige for stald og heste er også ansvarlig for at lade sig registrere og for fodringen i hesteholdet. Den ansvarlige skal sørge for skriftlig
dokumentation, procedurer, rette foder (type/mængde) til rette dyr m.m.

Ved fodringen af en eller flere heste bruges forblandinger/tilsætningsstoffer => Ja til HACCP

3. Hestepension, rideskole, træningsstalde (fx. trav- eller galopheste), en fodermester og mange ejere

Fodermesteren er ansvarlig for at lade sig registrere og for fodringen af hesteholdet. Lokalt aftales om fodermester eller ejer skal sørge for skriftlig dokumentation, procedurer, rette foder (type/mængde) til rette dyr m.m.

Ved fodringen af en eller flere heste bruges forblandinger/ tilsætningsstoffer => Ja til HACCP
- uanset om fodermester eller ejer fodrer dyrene

4. Fællesstald, staldkollektiv, mange ejere, som fodrer på skift

Blandt ejerne udpeges en ansvarlig (f.eks. formanden for en evt. rideklub) som lader sig registrere, og som er ansvarlig for fodringen af
hestene. Såfremt der ikke kan udpeges en ansvarlig, skal alle ejere lade sig registrere.Lokalt aftales om den ansvarlige eller den enkelte ejer skal sørge for skriftlig dokumentation, procedurer, rette foder (type/mængde) til rette dyr m.m.

Ved fodringen af en eller flere heste bruges forblandinger/ tilsætningsstoffer => Ja til HACCP

- uanset om ansvarlig eller ejer fodrer dyrene

5 Fællesstald, staldkollektiv, mange ejere, som hver fodrer sin egen hest

Lokalt aftales om der udpeges en ansvarlig, som lader sig registrere, og som udadtil er ansvarlig for fodringen af hestene, eller om hver enkelt

ejer vil lade sig registrere. Såfremt en ansvarlig er udpeget, skal der lokalt aftales om den ansvarlige eller den enkelte ejer skal sørge for skriftlig dokumentation, procedurer, rette foder (type/mængde) til rette dyr m.m.​

Ved fodringen af en eller flere heste bruges

forblandinger/tilsætningsstoffer => Ja til HACCP

- uanset om den evt. udpegede ansvarlige eller ejer fodrer dyrene

*Såfremt en hest er chipmærket, med henblik på at den ikke må gå til konsum i hele EU, kan den kategoriseres som selskabsdyr. I så fald er dens fodring undtaget fra Foderhygiejneforordningens bestemmelser. Foderet til og fodringen af den chipmærkede hest skal fortsat opfylde foderstoflovgivningens bestemmelser. Hvis du kun har chipmærkede heste, skal du ikke registreres.

Medicinhåndteringskursus

”Kursus i håndtering og anvendelse af lægemidler til husdyr”

Til trods for, at de fleste heste i dag holdes som sportsheste og/eller som selskabsdyr, betragtes de stadig lovgivningsmæssigt som husdyr, altså dyr der kan ende som menneskeføde. Hestene er derfor også underlagt de regler, som gælder for anvendelse af lægemidler til husdyr.
Dette betyder, at dyrlæger kun må udleverer medicin til efterbehandling af heste der er chipmærket og udelukket fra konsum, medmindre at hesteejeren har gennemgået et godkendt medicinhåndteringskursus. Folk, der i professionelt øjemed, har arbejdet med produktionsdyr og indgivelse af medicin til disse, i en sammenhængende periode på over 6 måneder (før den 1. februar 2007), er dog ikke underlagt krav om medicinhåndteringskursus. Ligesom hesteejere, der udelukkende har heste, som både er chipmærkede og udelukket fra konsum, er fritaget for kravet om medicinhåndteringskursus for at behandle sine heste.

Kursusindholdet

Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del. Den teoretiske del omfatter fjerkræ, grise, mink, heste, får, geder og kvæg, og omhandler bl.a. dyrevelfærd, lægemidlers omsætning i dyr, sygdomsovervågning, medicineringsteknikker, opbevaring af medicin og ormebehandling af hest. Den teoretiske del er hovedsagelig et PC-baserede selvstudie af ca. 8 timers varighed, som kræves bestået inden den praktiske del kan gennemføres. Alle dyrearterne skal gennemgås uanset specifik interesse. Den praktiske gennemgang strækker sig over ca. 2 timer, hvor der bl.a. vil være gennemgang af injektionsteknikker, medicinopbevaring og medicinregistrering.
Kurset afholdes i henhold til bekendtgørelse nr. 481 af 29. maj 2007 - og er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Tid, sted og pris

Ring for yderligere information

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®